VILLKOR

Villkor

Vid bokning av en fotosession accepterar kunden följande villkor.AVBOKNING/OMBOKNING AV UPPDRAGET

Det är möjligt för beställaren att omboka kostnadsfritt upp till 48 timmar före avtalad fotografering. Om beställaren avbokar, utan giltigt skäl* (se nedan), mindre än 30 dagar före bokad tid tillfaller bokningsavgiften fotografen. Om TuridsFoto inte kan uppfylla avtalet på grund av sjukdom, eller dåligt väder, kommer du erbjudas en annan tid utan kostnad. Om fotografering inte kan genomföras på grund av tekniskt fel på exempelvis kamerautrustning så kommer TuridsFoto att erbjuda ny tid gratis och ge dig 20% i rabatt på grundavgiften, alternativt återbetalning av bokningsavgift.


*Giltigt skäl
 Om en bokad gravid- och/eller nyfödd fotografering inte kan genomföras på grund av för tidig födsel eller sjukdom
 hos mamman eller barnet (läkarintyg ska kunna uppvisas om fotografen så önskar) betalas bokningsavgiften tillbaka.
UPPHOVSRÄTT/ANVÄNDNINGSRÄTT

Upphovsrätten till bilderna ligger alltid hos fotografen Turid Forså. Beställaren äger rätt att använda bilderna på följande sätt:

Fri användning men vid publicering på nätet, sociala medier eller dylikt ska det framgå vem som är fotograf, ingen redigering får göras på bilderna, som att exempelvis lägga på Instagramfilter. Det är inte tillåtet att använda filerna för kommersiellt eller ideellt bruk.


Fotografen får lov att använda tagna bilder i reklamsyfte för TuridsFoto på hemsidan, sociala medier samt tryckt material. FOTOSESSION

Om du är missnöjd med något under en fotosession måste du genast berätta detta. Då finns chansen att göra något annat, min högsta önskan är ju att göra dig som kund nöjd. Klagomål gällande fotosessionen efteråt anses vara ogrundat. Det är inte tillåtet att göra inspelningar under fotosessionen eller att ta bilder med din egen telefon och/eller kamera. 


FOTOGRAFERINGSARVODE OCH ANNAN ERSÄTNING

Vid bokningen betalar du  en bokningsavgift som sedan vid slutbetalningen dras bort från paketets grundavgift. Eventuellt tillkommer ytterligare kostnad beroende på om tillval görs. Bokningsavgiften ska erläggas av Beställaren inom 14 dagar från bokningstillfället för att garantera den bokade tiden. Vid mottagen bokningsavgift skickar fotografen alltid en mailbekräftelse och bekräftar din bokning. Resterande avgift betalas vid leverans.


LEVERANS AV BILDFILER OCH PRODUKTER

I varje leverans ingår högupplösta JPEG-filer (utan logga) och skärmupplösta JPEG-filer (med logga) enligt valt paket. Raw-filerna kan inte köpas. I vissa paket kan även usb-minne, utskrifter eller liknande ingå. Inom 14 dagar ska beställaren erbjudas bildvisning och sen via mail erhålla en länk till ett online-galleri där beställaren sedan inom 7 dagar väljer de kort som önskas.  Önskemål om enklare redigering (ljus, kontrast, färgmättnad) av bilderna från beställarens sida kan göras 1 gång per bild. önskas ytterligare redigering debiteras arbetskostnad per timme enligt gällande Prislista. Mer avancerad bildredigering ligger hos Fotografen att bestämma huruvida den kan genomföras.


TuridsFoto är inte ansvarig för färgavvikelser på utskrifter köpta av annan part. TuridsFoto kan inte heller hållas ansvarig för mindre bra bilder på grund av oförutsedda händelser som faller utanför fotografens kontroll, som exempelvis väderförhållanden, barn som inte vill sova eller är ledset. TuridsFoto ansvarar inte för eventuell skada som uppstår för den andra parten under fotosessionen, såvida inte fotografen är direkt vållande till skadan. Beställaren ska meddela fotografen via mail vilka bilder hen vi ha och önskemål om  eventuella tillval.


De digitala JPEG-filererna levereras med hög upplösning för utskrift (utan logga) samt skärmupplösta för web (med logga). Ytterligare JPEG-filer eller andra tillval, kan beställas upp till 12 månader efter fotograferingen enligt då gällande Prislista. Det är inte möjligt att köpa RAW-filerna. Produkterna levereras endast när betalningen har mottagits.


De digitala filerna som följer av fotograferingen tas till största del bort från arkivet / lagringen efter 12 månader, efter denna tid kan inte efterbeställningar garanteras.


Norrköping 20210601