VILLKOR

Villkor

Vid bokning av en fotosession accepterar kunden följande villkor.AVBOKNING/OMBOKNING AV UPPDRAGET

Det är möjligt för beställaren att omboka kostnadsfritt upp till 48 timmar före avtalad fotografering. Om beställaren avbokar, utan giltigt skäl* (se nedan), mindre än 30 dagar före bokad tid tillfaller bokningsavgiften fotografen. Om TuridsFoto inte kan uppfylla avtalet på grund av sjukdom, eller dåligt väder, kommer du erbjudas en annan tid utan kostnad. Om fotografering inte kan genomföras på grund av tekniskt fel på exempelvis kamerautrustning så kommer TuridsFoto att erbjuda ny tid gratis och ge dig 20% i rabatt, alternativt återbetalning av bokningsavgift.


*Giltigt skäl
Om en bokad gravid- och/eller nyfödd fotografering inte kan genomföras på grund av för tidig födsel eller sjukdom hos mamman eller barnet (läkarintyg ska kunna uppvisas om fotografen så önskar) betalas bokningsavgiften tillbaka.
UPPHOVSRÄTT/ANVÄNDNINGSRÄTT

Upphovsrätten till bilderna ligger alltid hos fotografen Turid Forså. Beställaren äger rätt att använda bilderna på följande sätt:

Fri användning men vid publicering på nätet, sociala medier eller dylikt ska det framgå vem som är fotograf, ingen redigering får göras på bilderna, som att exempelvis lägga på Instagramfilter. Det är inte tillåtet att använda filerna för kommersiellt eller ideellt bruk.


Beställaren får en rabatt enligt gällande prislista  om fotografen får lov att använda  bilder i reklamsyfte för TuridsFoto på hemsidan, sociala medier samt tryckt material. Genom att ta emot rabatten har du godkänt att fotografen får använda bilder sin reklam för TuridsFoto.


Bilder där den avporträtterade ej går att identifiera får alltid användas i reklamsyfte.


FOTOSESSION

Om du är missnöjd med något under en fotosession måste du genast berätta detta. Det finns chansen att göra något annat, min högsta önskan är ju att göra dig som kund nöjd. Klagomål gällande fotosessionen efteråt anses vara ogrundat. Det är inte tillåtet att göra inspelningar under fotosessionen eller att ta bilder med din egen telefon och/eller kamera. 


FOTOGRAFERINGSARVODE OCH ANNAN ERSÄTNING

Vid bokningen betals en bokningsavgift för själva fotosessionen sedan tillkommer ytterligare kostnad beroende på vilket paket och extra tjänster/produkter som väljs. Bokningsavgiften ska erläggas av Beställaren inom 14 dagar från bokningstillfället för att garantera den bokade tiden. Vid mottagen bokningsavgift skickar fotografen alltid en mailbekräftelse och bekräftar din bokning. Resterande avgift på valt fotopaket betalas vid leverans.


LEVERANS AV BILDFILER OCH PRODUKTER

I varje leverans ingår högupplösta JPEG-filer (utan logga) och skärmupplösta JPEG-filer (med logga) enligt valt paket. Raw-filerna kan inte köpas. I vissa paket kan även usb-minne, utskrifter eller liknande ingå. Inom 14 dagar ska beställaren erbjudas bildvisning och sen via mail erhålla en länk till ett online-galleri och där beställaren sedan inom 7 dagar väljer de kort som önskas.  Önskemål om enklare redigering (ljus, kontrast, färgmättnad) av bilderna från beställarens sida kan göras 1 gång per bild. önskas ytterligare redigering debiteras arbetskostnad per timme enligt gällande Prislista. Mer avancerad bildredigering ligger hos Fotografen att bestämma huruvida den kan genomföras.


TuridsFoto är inte ansvarig för färgavvikelser på utskrifter köpta av annan part. TuridsFoto kan inte heller hållas ansvarig för mindre bra bilder på grund av oförutsedda händelser som faller utanför fotografens kontroll, som exempelvis väderförhållanden. TuridsFoto ansvarar inte för eventuell skada som uppstår för den andra parten under fotosessionen, såvida inte fotografen är direkt vållande till skadan. Beställaren ska meddela fotografen via mail om vilket fotopaket som önskas samt eventuella tillval.


I varje paket ingår digitala JPEG-filer med hög upplösning för utskrift (utan logga) samt skärmupplösta för web (med logga). Ytterligare JPEG-filer eller andra tillval, kan beställas upp till 12 månader efter fotograferingen enligt då gällande Prislista. Det är inte möjligt att köpa RAW-filerna. Produkterna levereras endast när betalningen har mottagits.


De digitala filerna som följer av fotograferingen tas bort från arkivet / lagringen efter 12 månader, efter denna tid kan inga efterbeställningar göras.


Norrköping 20190907Copyright ©2020 TuridsFoto / Memory of life, created with love, all Rights Reserved.


Copyright ©2020 TuridsFoto / Minnen av livet, skapat med kärlek, alla rättigheter förbehålles.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera