VILLKOR

Villkor

Vid bokning av en fotosession accepterar kunden följande villkor.AVBOKNING/OMBOKNING AV UPPDRAGET

Det är möjligt för beställaren att omboka kostnadsfritt upp till 48 timmar före avtalad fotografering. Om beställaren avbokar, utan giltigt skäl* (se nedan), mindre än 30 dagar före bokad tid tillfaller bokningsavgiften fotografen. Om TuridsFoto inte kan uppfylla avtalet på grund av sjukdom, eller dåligt väder, kommer du erbjudas en annan tid utan kostnad. Om fotografering inte kan genomföras på grund av tekniskt fel på exempelvis kamerautrustning så kommer TuridsFoto att erbjuda ny tid gratis och ge dig 20% i rabatt, alternativt återbetalning av bokningsavgift.


*Giltigt skäl
Om en bokad gravid- och/eller nyfödd fotografering inte kan genomföras på grund av för tidig födsel eller sjukdom hos mamman eller barnet (läkarintyg ska kunna uppvisas om fotografen så önskar) betalas bokningsavgiften tillbaka.
UPPHOVSRÄTT/ANVÄNDNINGSRÄTT

Upphovsrätten till bilderna ligger alltid hos fotografen Turid Forså. Beställaren äger rätt att använda bilderna på följande sätt:

Fri användning men vid publicering på nätet, sociala medier eller dylikt ska det framgå vem som är fotograf, ingen redigering får göras på bilderna, som att exempelvis lägga på Instagramfilter. Det är inte tillåtet att använda filerna för kommersiellt eller ideellt bruk.


Fotografen äger rätt att använda de framställda fotografierna med Beställarens samtycke på följande sätt i reklamsyftel:

[ ] Publicering på www.turidsfoto.se [ ] För egen marknadsföring genom annonsering i tryckt eller digital form

[ ] För visning i studio el liknande . [ ] Sociala medier, såsom Instagram, Youtube och Facebooksidan TuridsFoto.


Om samtycke inte ges enligt punkterna ovan tillkommer en extra avgift enligt gällande  prislista . Fotografen har dock alltid rätt att använda bilder fritt där avbildad person ej går att identifiera.


FOTOSESSION

Om du är missnöjd med något under en fotosession måste du genast berätta detta för mig. Det ger mig chansen att göra något annat, min högsta önskan är ju att göra dig som kund nöjd. Klagomål gällande detta efteråt anses vara ogrundat. Det är inte tillåtet att göra inspelningar under fotosessionen eller att ta bilder med din egen telefon och/eller kamera. 


FOTOGRAFERINGSARVODE OCH ANNAN ERSÄTNING

Vid bokningen betals en bokningsavgift för själva fotosessionen sedan tillkommer ytterligare kostnad beroende på vilket paket och extra tjänster/produkter som väljs, samt eventuellt även tilläggsavgift om man motsätter sig fotografens önskan att använda bilder i reklamsyfte för TuridsFoto. Bokningsavgiften ska erläggas av Beställaren inom 14 dagar från bokningstillfället för att garantera den bokade tiden. Vid mottagen bokningsavgift skickar fotografen alltid en mailbekräftelse och bekräftar din bokning. Resterande avgift på valt fotopaket betalas vid leverans.


LEVERANS AV BILDFILER OCH PRODUKTER

I varje leverans ingår högupplösta JPEG-filer (utan logga) och skärmupplösta JPEG-filer (med logga) enligt valt paket. Raw-filerna kan inte köpas. I vissa paket kan även usb-minne, utskrifter eller liknande ingå. Inom 14 dagar ska beställaren via mail erhålla en länk till ett online-galleri och där beställaren sedan inom 7 dagar väljer de kort som önskas. Beställaren ska meddela fotografen via mail om vilket fotopaket som önskas samt eventuella tillval. Önskemål om redigering av bilderna från beställarens sida kan göras 1 gång per bild. önskas ytterligare redigering debiteras arbetskostnad per timme enligt gällande Prislista. Mer avancerad bildredigering ligger hos Fotografen att bestämma huruvida den kan genomföras.


TuridsFoto är inte ansvarig för färgavvikelser på utskrifter köpta av annan part. TuridsFoto kan inte heller hållas ansvarig för mindre bra bilder på grund av oförutsedda händelser som faller utanför fotografens kontroll, som exempelvis barn som inte samarbetar, instruktioner som inte följs eller väderförhållanden. TuridsFoto ansvarar inte för eventuell skada som uppstår för den andra parten under fotosessionen, såvida inte fotografen är direkt vållande till skadan.  Ansvaret är oavsett  begränsat till beloppet av den summa som kan betalas ut av försäkring.


I varje paket ingår digitala JPEG-filer med hög upplösning för utskrift (utan logga) samt skärmupplösta för web (med logga). Ytterligare JPEG-filer eller andra tillval, kan beställas upp till 12 månader efter fotograferingen enligt då gällande Prislista. Det är inte möjligt att köpa RAW-filerna. Produkterna levereras endast när betalningen har mottagits.


De digitala filerna som följer av fotograferingen tas bort från arkivet / lagringen efter 12 månader, efter denna tid kan inga efterbeställningar göras.


Norrköping 20190907Copyright © 2019 TuridsFoto / Memory of live, created with love, all Rights Reserved.


Copyright © 2019 TuridsFoto / Minnen av livet, skapat med kärlek, alla rättigheter förbehålles.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera